69723463442831020525  Ρέθυμνο

Στην “Άλφα ecoεφαρμογές” πιστεύουμε ότι η άριστη γνώση για τις συνήθειες και τους τρόπους ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού των επιβλαβών οργανισμών δημόσιας υγείας καθώς και για τη διαχείρισή τους, η σωστή και ορθολογική χρήση των σκευασμάτων, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός, οδηγούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας και σε υψηλότερη αποτελεσματικότητα στις εφαρμογές μας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των πελατών μας αλλά και του περιβάλλοντος.

Εφαρμόζουμε το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων που είναι μία επιστημονική μεθοδολογία για την πρόληψη και αντιμετώπιση προσβολών από έντομα και τρωκτικά. Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στη χρήση όλων των κατάλληλων σκευασμάτων, τεχνολογικών μεθόδων και μέσων για την επίτευξη σε αποτελεσματικό βαθμό της πρόληψης και καταστολής των παρασίτων με ένα οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.