69723463442831020525  Ρέθυμνο

👍 Αναλαμβάνουμε Απολύμανση – Απόσμηση

 

Δωρεάν έλεγχος παρασίτων – ανάλυση παρασιτοκτονίας

Η διαδικασία της παρασιτοκτονίας αρχίζει πάντα με επιτόπου επίσκεψη και λεπτομερή ανάλυση των παρασίτων που σας απασχολούν, κατά τη διάρκεια της οποίας επιθεωρούμε το χώρο και προσδιορίζουμε το είδος του παρασίτου και το μέγεθος της προσβολής, τις εστίες και τα πιθανά σημεία εισόδου στο χώρο καθώς και τις συνθήκες που υπάρχουν στο χώρο (υγρασία, σημεία που υπάρχει τροφή κλπ), ανάλογα με το πρόβλημα. Ο τρόπος εξόντωσης ενός παρασίτου είναι πολυδιάστατος, γι’ αυτό απαιτείται να εκτιμηθεί η μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί. Η αναγνώριση του είδους, ο βιολογικός του κύκλος και η συμπεριφορά του, αποτελούν απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπισή του.

  • απολύμανση

Ο σκοπός του ελέγχου παρασίτων είναι:

  • να προσδιορίσει τα προβληματικά σημεία των κτηριακών εγκαταστάσεων (ανοίγματα σε τοίχους, τρύπες και χαραμάδες, χαλασμένα φρεάτια, σημεία με υγρασία κλπ), και να προτείνει τρόπους επιδιόρθωσής τους.
  • να συμβουλέψει για προληπτικούς χειρισμούς. Η πρόληψη που προτείνεται περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων που αφορούν τις συνθήκες υγιεινής, την παρεμπόδιση της εισόδου και την εγκατάσταση των παρασίτων στο χώρο, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με την χρήση οικολογικών μεθόδων.
  • να επιλεγούν οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης των υπαρχόντων παρασίτων. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης φυσικών, μηχανικών και χημικών μεθόδων καταπολέμησης ή συνηθέστερα συνδυασμού αυτών.
  • και τέλος να προσδιορίσει το κόστος των εφαρμογών και των υλικών, εάν χρειάζεται θεραπεία.

Καλέστε την “Άλφα ecoεφαρμογές”. Καλέστε μας να έρθουμε για να ελέγξουμε το χώρο σας και να προτείνουμε λύσεις για τα παράσιτα που σας απασχολούν, ΔΩΡΕΑΝ.