69723463442831020525  Ρέθυμνο

Με τον όρο φυτοπροστασία εννοούμε τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη των ασθενειών που έχουν τα φυτά. Μύκητες, έντομα, ιοί, ζιζάνια και βακτήρια.

Με τον όρο ζιζανιοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση των ζιζανίων (αγριόχορτων). Συνήθως γίνεται για την απαλλαγή του κήπου από τα ζιζάνια αλλά και για την δημιουργία μιας αντιπυρικής ζώνης γύρω από το χώρο.

 

Φοίνικες

Από το 2004 και μετά, πολλοί φοίνικες έχουν αρχίσει να καταστρέφονται. Το φαινόμενο ξεκίνησε με την είσοδο στη χώρα μας ενός σκαθαριού με την επιστημονική ονομασία Rynchophorus ferrugineus. Το έντομο απειλεί με πλήρη καταστροφή τα φοινικοειδή αν δεν γίνεται συστηματικός έλεγχος των φοινικοειδών και οι έγκαιρες επεμβάσεις 5 με 6 φορές το χρόνο.