69723463442831020525  Ρέθυμνο

Μυοκτονία καλείται το σύνολο των ενεργειών, που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά και περιλαμβάνει τρία στάδια:

  • Πρόληψη: Πρώτη ενέργεια είναι η αυτοψία του χώρου και η ταυτοποίηση του είδους. Ακολουθούν οι ενέργειες που εμποδίζουν την ανάπτυξη μεγάλου πληθυσμού τρωκτικών ή την είσοδο αυτών στο χώρο. Αφορά όλες τις βοηθητικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τον περιορισμό της έκτασης της προσβολής. Παρεμπόδιση εισόδου (σήτες, βούρτσες κάτω από πόρτες, κλείσιμο εισόδων πχ τρύπες κλπ). Αποψίλωση φυτών στη γύρω περιοχή, απομάκρυνση σκουπιδιών που παρέχουν τροφή κλπ. 
  • Καταπολέμηση: περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών, που αποσκοπούν στην απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά. Η καταπολέμηση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικών Δολωματικών Σταθμών μυοκτονίας από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό με κλείδωμα ασφαλείας (ανοίγουν με ειδικό κλειδί). Εντός των Σταθμών είναι τοποθετημένα τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα για την καλύτερη ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων, αλλά και την προστασία αυτών από τις καιρικές συνθήκες. Τοποθέτηση Μηχανικών Παγίδων Σύλληψης ή ειδικών παγίδων σύλληψης με κόλλα, κυρίως στους εσωτερικούς χώρους και τους χώρους όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρωκτικοκτόνα δολώματα. 
  • Διατήρηση: περιλαμβάνει τις ενέργειες που εμποδίζουν την επανεμφάνιση των τρωκτικών (εκτίμηση κατανάλωσης του δολώματος, τακτικές επιθεωρήσεις από τους εξειδικευμένους επιστήμονες και αντικατάσταση των δολωμάτων) και συμβάλουν στη διατήρησή τους σε μικρούς πληθυσμούς.