69723463442831020525  Ρέθυμνο

Ο όρος Απολύμανση αναφέρεται στις διαδικασίες που έχουν στόχο την καταστροφή όλων των μικροοργανισμών που βρίσκονται σε ένα χώρο. Οι μικροοργανισμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους παθογόνους και τους μη παθογόνους. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι αυτοί που προκαλούν τις λοιμώξεις και σε αυτούς ανήκουν οι ιοί, τα βακτήρια, τα πρωτόζωα κι οι μύκητες.
 
Η απολύμανση κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους αυξημένου συνωστισμού, όπως σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, χώρους εστίασης, καφετέριες, κλαμπ κλπ.
 
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δυο είδη απολύμανσης, η άμεση απολύμανση και η έμμεση απολύμανση:
 
Η άμεση απολύμανση, αναφέρεται όταν τα μικρόβια του χώρου είναι ο άμεσος στόχος.
  ✔️ Η εφαρμογή γίνεται είτε με ψεκασμό με αντλία χαμηλής πίεσης έως 6 bar για κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών είτε με νεφελοψεκασμό για την ολική κάλυψη κλειστών χώρων.
  ✔️ Η απολύμανση πραγματοποιείται με εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ απολυμαντικά σκευάσματα, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Επιπλέον, τα φάρμακα αυτά είναι άοσμα και δεν λεκιάζουν τις επιφάνειες ούτε τις αλλοιώνουν όταν επικάθονται.
  ✔️ Προτείνουμε η εφαρμογή να πραγματοποιείται μετά από σχολαστική καθαριότητα.
  ✔️ Η διάρκεια και το κόστος της απολύμανσης εξαρτάται από τα τετραγωνικά του χώρου και τις απαιτήσεις του.
 

 
απολύμανση

 
Η έμμεση απολύμανση, όπου συχνά συγχέεται με τον όρο ”απεντόμωση” που είναι o έλεγχος των εντόμων, αλλά και με τon όρο ”μυοκτονία” που είναι η καταπολέμηση των τρωκτικών. Αν και δεν είναι σωστός, ο όρος “απολύμανση” έχει επικρατήσει γιατί οι κατσαρίδες και τα ποντίκια είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών που είναι απειλή για την δημόσια υγεία. Συνεπώς με τον ελεγχό τους πετυχαίνουμε και την έμμεση απολύμανση του χώρου, δηλαδή μειώνουμε τις πιθανότητες προσβολής του ανθρώπου και των ζώων από τα μικρόβια.
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης είναι ο καθορισμός, η μορφή, το είδος και ο αριθμός των μικροοργανισμών, η συγκέντρωση του απολυμαντικού, η δραστικότητα και διεισδυτικότητα του απολυμαντικού, η θερμοκρασία και το pH, ο χρόνος έκθεσης των μικροοργανισμών στο απολυμαντικό και τα χαρακτηριστικά του ξενιστή.
 
Με τον όρο απόσμηση εννοούμε τη διάσπαση ή κατάλυση των ουσιών εκείνων που προκαλούν δυσοσμία. Στόχος της επέμβασης απόσμησης είναι η εξαπόλυση βακτηρίων τα οποία καταναλώνοντας τις ουσίες που προκαλούν τις δυσοσμίες, τις διασπούν, με συνέπεια την καταπολέμηση της δυσοσμίας.