69723463442831020525  Ρέθυμνο

Ο όρος απολύμανση αναφέρεται στη διαδικασία απομάκρυνσης των παθογόνων μικροοργανισμών και τη μείωση των μικροβίων. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δυο είδη απολύμανσης:

  • Η άμεση απολύμανση, όπου τα μικρόβια του χώρου είναι ο άμεσος στόχος. Χρησιμοποιώντας κάποιο απολυμαντικό σκεύασμα, απαλλάσσεται ο χώρος από τυχόν μικροοργανισμούς.

  • Η έμμεση απολύμανση, όπου στόχος είναι ο έλεγχος των εντόμων και των τρωκτικών που μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς για τον άνθρωπο και τα ζώα. Με τον έλεγχο του πληθυσμού τους, μειώνουμε τις πιθανότητες προσβολής του ανθρώπου από τα μικρόβια.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης είναι ο καθορισμός, η μορφή, το είδος και ο αριθμός των μικροοργανισμών, η συγκέντρωση του απολυμαντικού, η δραστικότητα και διεισδυτικότητα του απολυμαντικού, η θερμοκρασία και το pH, ο χρόνος έκθεσης των μικροοργανισμών στο απολυμαντικό και τα χαρακτηριστικά του ξενιστή.

Με τον όρο απόσμηση εννοούμε τη διάσπαση ή κατάλυση των ουσιών εκείνων που προκαλούν δυσοσμία. Στόχος της επέμβασης απόσμησης είναι η εξαπόλυση βακτηρίων τα οποία καταναλώνοντας τις ουσίες που προκαλούν τις δυσοσμίες, τις διασπούν, με συνέπεια την καταπολέμηση της δυσοσμίας.