69723463442831020525  Ρέθυμνο

Η υγειονομική σημασία των εντόμων έγκειται στο γεγονός ότι είναι φορείς μεταδοτικών ασθενειών τις οποίες μεταφέρουν με το τσίμπημα ή απλά με την παρουσία τους, στον άνθρωπο και τα ζώα. Πολλοί παθογόνοι μικροοργανισμοί που μεταφέρονται με τα έντομα προκαλούν λοιμώξεις, επιδημίες και άλλες σοβαρές ασθένειες.

Ο όρος απεντόμωση (καταπολέμηση εντόμων αλλά και άλλων αρθροπόδων) αφορά την καταπολέμηση και τον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων σε κάποιο χώρο. Ξεκινάμε με την επιθεώρηση του χώρου, τον εντοπισμό των εστιών και των πιθανών σημείων εισόδου. Η αναγνώριση του είδους, ο βιολογικός του κύκλος και η συμπεριφορά του, αποτελούν απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπισή του.

Στην “Άλφα ecoεφαρμογές” η απεντόμωση πραγματοποιείται με πολλές μεθόδους ανάλογα με την περίπτωση:

Όλα τα παραπάνω σκευάσματα και μέθοδοι, είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Διαθέτουμε και μη τοξικά σκευάσματα τα οποία είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο και φιλικά προς το περιβάλλον.