69723463442831020525  Ρέθυμνο

  • Ηλεκτρικές συσκευές παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων
  • Ηλεκτρικές παγίδες με ηλεκτρική εκκένωση
  • Φερομονικές παγίδες εντόμων
  • Δολωματικοί Σταθμοί μυοκτονίας
  • Μηχανικές Παγίδες Σύλληψης εντόμων και τρωκτικών
  • Ερασιτεχνικοί τρόποι απώθησης πτηνών
  • Απωθητικές ακίδες
  • Πλέγμα ή δίχτυ απώθησης
  • Χορδές χαμηλού ρεύματος