69723463442831020525  Ρέθυμνο

Στο ενεργητικό μας περιλαμβάνονται παντός είδους επιχειρήσεις επεξεργασίας, παραγωγής και διακίνησης τροφίμων, εστίασης και πώλησης αγαθών. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του ευρύτερου νομού Ρεθύμνης, οι μεγαλύτερες βιοτεχνίες τροφίμων, Super markets, αρτοποιεία, τυροκομεία, ελαιουργεία, τυποποιητήρια και καταστήματα ζωοτροφών.

Περιλαμβάνονται επίσης παντός είδους κατοικίες, πολυκατοικίες και συγκροτήματα.