Προϊόντα

• Ηλεκτρικές συσκευές παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων
Ηλεκτρικές συσκευές παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων
• Ηλεκτρικές παγίδες με ηλεκτρική εκκένωση
Ηλεκτρικές παγίδες με ηλεκτρική εκκένωση
• Φερομονικές παγίδες εντόμων
Φερομονικές παγίδες εντόμων
• Δολωματικοί Σταθμοί μυοκτονίας
Δολωματικοί Σταθμοί μυοκτονίας
• Μηχανικές Παγίδες Σύλληψης εντόμων και τρωκτικών
Μηχανικές Παγίδες Σύλληψης εντόμων και τρωκτικών
• Ερασιτεχνικοί τρόποι απώθησης πτηνών
Ερασιτεχνικοί τρόποι απώθησης πτηνών
• Απωθητικές ακίδες
Απωθητικές ακίδες
• Πλέγμα ή δίχτυ απώθησης
Πλέγμα ή δίχτυ απώθησης
• Χορδές χαμηλού ρεύματος
Χορδές χαμηλού ρεύματος